Planering år 7

 

Levande Matematik år 7

Innehåll


1 VINKLAR OCH TRIANGLAR

1.1: En vinkel

1.2: En vinkels storlek (bl a 360°)

1.3: Mäta och skapa en vinkel

1.4: Olika sorters vinklar

1.5: En triangel

1.6: Olika sorters trianglar

1.7: Vinkelsumman i en triangel2 BRÅK, DECIMALTAL OCH PROCENT

2.1: Talformer - bråkform och decimalform

2.2: Omvandla mellan bråkform och decimalform, och vidare till procentform

2.3: Förlänga och förkorta bråk (enklaste form, blandad form)

2.4: Addition av bråktal

2.5: Subtraktion av bråktal

2.6: Att avrunda till ett närmevärde3 TABELLER OCH DIAGRAM

3.1: Tabell

3.2: Medelvärde och median

3.3: Stapeldiagram

3.4: Cirkeldiagram

3.5: Linjediagram4 MER OM TAL

4.1: Multipl. och div med 10, 100 och 1000

4.2: Prioriteringsreglerna

4.3: Negativa tal (beräkningar med de 4 räknesätten med negativa tal)

4.4: Kvadrattal och kvadratrötter

4.5: Primtal5 OMKRETS OCH AREA

5.1: Omkrets (rektangel, kvadrat, parallellogram och romb, parallelltrapets, triangel, månghörning)

5.2: Area (samma indelning som ovan)

5.3: Enheter för area6 UTTRYCK OCH EKVATIONER

6.1: Variabel

6.2: Uttryck (med en variabelter, med flera variabeltermer, med olika variabeltermer, värdet av ett uttryck)

6.3: Ekvation (skapa en ekvation, lösa en ekvation)

6.4: Formel (area och omkrets av en rektangel, s = v•t)