Planering år 8

 

Levande matematik 8

Innehåll


1 Likformighet och skala

1.1 Likformighet (exempel trianglar, exempel fyrhörningar)

1.2 Skala

1.3 Kartor och ritningar2 Funktioner och grafer

2.1 Samband (Samband, värdetabell)

2.2 Visa ett samband − koordinatsystem (koordinatsystem, koordinater - talpar, graf)

2.3 Funktioner (funktion och funktionsvärde, rita en linjär funktions graf - proportionalitet, läsa av en graf)

2.4 Linjära funktioner (tre exempel, en klase bananer, tågresan, elkostnad)3 Geometri

3.1 Cirkel (omkrets, area)

3.2 Kub (ytarea, volym)

3.3 Rätblock (ytarea, volym)

3.4 Cylinder (ytarea, volym)

3.5 Enheter (enheter för volym)4 Ekvationer

4.1 Förenkla uttryck (addera och subtrahera termer av samma slag, multiplicera variabler eller tal, multiplicera in i parentes, öppna en parentes, skapa parenteser - bryta ut en gemensam faktor)

4.2 Lösa ekvationer − allmän metod (addera, subtrahera, dividera, multiplicera, hur väljer man handgrepp?)

4.3 Prövning − kontroll av ekvationens lösning5 Procent

5.1 Procent − en definition (från bråk till procent)

5.2 Delen, helheten och procentsatsen (räkna ut procentsatsen, räkna ut delen, räkna ut helheten)

5.3 Överslagsräkning med procent (använd 10 eller 100)