Planering år 9

 

6 Sannolikhet

6.1 Sannolikhet? (Slumpmässiga försök - chans och risk, sannolikhet - ett tal mellan 0 och 1, komplementhändelse)

6.2  Kombinatorik (Lådprincipen, Additionsprincipen, Multiplikationsprincipen)

(Det här kapitlet finns nu i år 8 och vi vill flytta det till år 9, som kap 1 där istället.)


Levande matematik 9

Innehåll - som ej ännu är skrivet


1 Rymdgeometri

(blir kap 2 om vi genomför flytten av sannolikhetskapitlet enl förslag ovan)

1.1 Kon (Ytarea och volym)

1.2 Pyramid (Ytarea och volym)

1.3 Sfär (Ytarea och volym)

1.4 Pythagoras sats (Bevis - historia, användning)

1.5 Bevisa en geometrisk sats2 Procent i förändring, promille, prefix och potenser

2.1 Förändringsfaktor (ökning, minskning, procent i flera steg)

2.2 Promille

2.3 Prefix (en definition, användning)

2.4 Potenser (tiopotenser, grundpotensform, potensberäkningar med de 4 räknesätten)


3 Funktioner och grafer

3.1 Räta linjens ekvation

3.2 Använda funktioner (problemlösning, statistik)

3.3 Formler som samband4 Inför gymnasieskolan - Problemlösning

Gymnasieprogram


4.1.Handels- och administrationsprogrammet

Ekonomiprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet4.2. Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Industritekniska programmet

Fordons- och transportprogrammet


4.3. Naturbruksprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Hantverksprogrammet


4.4. Vård- och omsorgsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet


4.5. Estetiska programmet

Hantverksprogrammet


4.6. Humanistiska programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet


4.7. Naturvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet