Bråk, decimaltal och procent

 

Länkar
Procent, bråk och decimalform

Artikel om Gyllene snittet

Bråk med samma värde

Minsta gemensamma nämnare

Bråkform och blandad form

Addera bråk

Multiplicera bråk

Dividera bråk

Omvandla mellan bråk och decimalform

Skriv på enklaste sätthttp://www.skolresurs.fi/matteva/procent/procentovning1.htmlhttp://www.epochtimes.se/articles/2007/09/24/13172.htmlhttp://www.ixl.com/math/grade-7/equivalent-fractionshttp://www.ixl.com/math/grade-7/least-common-denominatorhttp://www.ixl.com/math/grade-7/convert-between-mixed-numbers-and-improper-fractionshttp://www.ixl.com/math/grade-7/add-and-subtract-fractionshttp://www.ixl.com/math/grade-7/multiply-fractionshttp://www.ixl.com/math/grade-7/divide-fractionshttp://www.ixl.com/math/grade-7/convert-between-decimals-and-fractions-or-mixed-numbershttp://www.ixl.com/math/grade-7/convert-between-decimals-and-fractions-or-mixed-numbershttp://www.thatquiz.org/tq-e/math/fractions/reduce/shapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6shapeimage_1_link_7shapeimage_1_link_8shapeimage_1_link_9shapeimage_1_link_10

SPELLÄNKAR
Avrundning

Överslagsräkning

Räkna med decimaltalhttp://www.skolresurs.fi/matteva/taluppfattning/avrundning.htmlhttp://www.skolresurs.fi/matteva/huvudrakning/uppskattning.htmlhttp://www.skolresurs.fi/matteva/huvudrakning/raknaDec.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2

BRÅKMEMORY

 
Blog Summary Widget