Likformighet

 


Sortera enligt symmetri!


                    Glöm inte            

                    att Googla

                   på ritningar!


http://www.skolresurs.fi/matteva/geometri/ritaSymmetri.html

SYMMETRI

 
Blog Summary Widget