Mer om tal

 

Länkar
Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.

Kvadrat och kvadratrot

Skriv med romerska siffror!

Ryskt multiplikationsknep!

Huvudräkning 4 räknesätten

De första hundra kvadrattalen!

Storleksordna negativa tal

Kvadrattal och roten ur - Quizhttp://www.skolresurs.fi/matteva/huvudrakning/raknamed10.htmlhttp://www.skolresurs.fi/matteva/huvudrakning/raknamed10.htmlhttp://www.skolresurs.fi/matteva/huvudrakning/kvadrat_o_kvadratrot.htmlhttp://www.burkar.nu/ma/romsiffror.htmhttp://www.hunkinsexperiments.com/pages/multiplication.htmhttp://www.df.lth.se/~mikaelb/aritm/aritm-sve.htmlhttp://www.factmonster.com/ipka/A0875883.htmlhttp://www.ixl.com/math/grade-7/compare-and-order-integershttp://www.thatquiz.org/tq-2/math/exponent/shapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6shapeimage_1_link_7shapeimage_1_link_8

SPELLÄNKAR
Storleksordna negativa och positiva tal

Beräkningar med negativa talhttp://www.skolresurs.fi/matteva/taluppfattning/sortera_tal.htmlhttp://www.skolresurs.fi/matteva/taluppfattning/sortera_tal.htmlhttp://www.skolresurs.fi/matteva/huvudrakning/negativa_tal.htmlhttp://www.skolresurs.fi/matteva/huvudrakning/negativa_tal.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3
Negativa tal och de 4 räknesätten - Släck elden!


Mera negativa tal. Shooter!
 


Addera och

subtrahera

negativa tal

TALpyramider

 
Blog Summary Widget