Procent

 

Länkar
Huvudräkning med procent, gå via 10 %

Minns sambanden mellan bråk % och decimaltal!http://www.mathplayground.com/percent01.htmlhttp://www.mathplayground.com/percent01.htmlhttp://www.mathplayground.com/Decention/Decention.htmlhttp://www.mathplayground.com/Decention/Decention.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3

LÄNKAR
Procentberäkningar

Vilket lån är bäst?

Vilken beräkning är rätt? - beräkna delen.http://www.skolresurs.fi/matteva/procent/procentovningDrag.htmlhttp://mortgage.math.com/which-loan-is-better.phphttp://www.ixl.com/math/grade-8/estimate-percents-of-numbershttp://www.ixl.com/math/grade-8/estimate-percents-of-numbersshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3
delen, helheten eller procntsatsen?http://www.math.com/students/calculators/source/3percent.htm
Procent på 3 sätt!
Beräkna!http://www.math.com/students/calculators/source/3percent.htm
 
Blog Summary Widget