Tabeller och diagram

 

Länkar
Ledande eller inte ledande frågor?

Medianvärde och spridning med tåg!

Quiz om statistik

Quiz om medelvärdehttp://www.harcourtschool.com/activity/party_time/http://www.harcourtschool.com/activity/party_time/http://www.bbc.co.uk/education/mathsfile/shockwave/games/train.htmlhttp://www.bbc.co.uk/education/mathsfile/shockwave/games/train.htmlhttp://www.thatquiz.org/tq-5/math/graphs/http://www.thatquiz.org/tq-p-z0/math/averages/shapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5

Gapminder

SCB
statistiska centralbyrånhttp://www.scb.se/http://www.scb.se/http://www.scb.se/shapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1
 
Blog Summary Widget